IWR Biznes

Podczas tworzenia wizji naszej firmy postanowiliśmy oddzielić szkolenia terapeutyczno – psychologiczne od szkoleń biznesowo – sprzedażowych. Dlatego właśnie powstał IWR Biznes. Jest to odnoga naszej działalności skupiająca się na kilku aspektach:

Coaching – indywidualne sesje pozwalające na poznanie siebie oraz wypracowanie wspólnie z coachem własnej ścieżki do osiągnięcia sukcesu głównie w życiu zawodowym.

Szkolenia sprzedażowe – warsztaty, podczas których poznacie mechanizmy zwiększające wyniki sprzedażowe, nauczycie się budować odpowiednie relacje z kontrahentami czy dowiecie się jak atrakcyjnie prezentować produkt, który sprzedajecie.

Szkolenia managerskie – szkolenia skierowane głównie do kadry zarządzającej mające na celu zwiększenie efektywności Twojego teamu. Nawet najlepsi specjaliści potrzebują silnego, charyzmatycznego przywódcy. Z naszą pomocą dowiesz się jak delegować zadania i rozliczać je, nauczysz się efektywniej zarządzać swoim czasem oraz stawiać granice. Dowiesz się jak wykorzystywać lub zbudować swój autorytet.

Oprócz szkoleń czy konsultacji zapewniamy kompleksową pomoc w zakresie sprzedaży i zarządzania przedsiębiorstwem. Indywidualnie dobieramy odpowiednie narzędzia aby usprawnić działalność firmy. Stosujemy następujące działania:

Analiza – zebranie informacji o kliencie oraz obszarze do poprawy. Jeżeli jest taka konieczność przyjeżdżamy do klienta i obserwujemy pracę poszczególnych działów.

Ustalenie zakresu działań – prezentacja formy przekazania wiedzy: szkolenia, warsztaty, pomoc w budowaniu struktur firmy itp.

Wdrażanie działań – czynności mające na celu poprawienie funkcjonowania obszarów, które wymagały poprawy
Opieka powdrożeniowa – doradztwo, konsultacje, doraźne szkolenia lub inne działania mające na celu usystematyzowanie i rozwijanie wiedzy.

Zapraszawy na Facebook'a IWR Biznes