Coaching Źródłem Motywacji

Dla kogo? Szkolenie kierowane jest w szczególności do kadry zarządzającej; kierowników, dyrektorów, liderów grup sprzedażowych oraz szkoleniowców i coachów. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznać tematykę coachingu oraz chcących dowiedzieć się jak poprzez coaching można podnieść wyniki, zmotywować pracowników jak również wyciągnąć wobec nich konsekwencje w przypadku nie wykonania powierzonych zadań.

Cena i czas trwania: do uzgodnienia w zależności od ilości uczestników szkolenia.

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu zapoznanie się lub rozszerzenie wiedzy o coachingu. Wiele osób mówi, że wie czym jest coaching i wie jak go stosować. Warto sprawdzić posiadaną wiedzę, 90% uczestników naszych szkoleń przekonuje się jak wiele można zrobić inaczej aby coaching był efektywny. Osoby, które nie miały nigdy do czynienia z coachingiem odkrywają bardzo rozwojową metodę zwiększającą potencjał i możliwości pracownika.

Forma szkolenia: wykładowo – warsztatowa

Program szkolenia:

1.Część teoretyczna

  • Coaching – definicje, zasady, działanie
  • Cele coachingu
  • Coaching jako narzędzie rozwojowe
  • Linia interwencji – rozliczanie z zadań/wyciąganie konsekwencji

2. Część praktyczna

Główna część szkolenia ok 80% całego czasu. Przećwiczenie poszczególnych zagadnień teoretycznych. Najczęściej ćwiczymy zagadnienia “z życia wzięte” – przykłady, z którymi na co dzień spotykają się uczestnicy szkolenia.

W cenie szkolenia:

  • 8 godzin szkolenia z doświadczonym praktykiem
  • materiały szkoleniowe
  • wsparcie po szkoleniu
  • słodki poczęstunek w trakcie przerwy
  • certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia
Zapisy poprzez formularz kontaktowy na stronie Szkolenia biznesowe.