Praca z dzieckiem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

Czy wiesz, że praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dotyczy nie tylko dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami, ale także tych wybitnie zdolnych?

Szkolenie Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi łączy wiedzę na temat poszczególnych zaburzeń ze sposobami pracy i metodami wspomagania rozwoju.

Dzięki udziałowi w szkoleniu poznasz sprawdzone narzędzia służące poprawie funkcjonowania uczniów oraz zyskasz praktyczne umiejętności aktywnego wspomagania i usprawniania rozwoju dzieci.

W programie szkolenia Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi znajdziesz między innymi:

  • wiedzę na temat poszczególnych schorzeń i zaburzeń
  • sposoby radzenia sobie ze specyficznymi trudnościami w nauce, takimi jak dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia czy dyspraksja
  • metody pracy dostosowane do specyfiki zaburzenia
  • sposoby pracy z dzieckiem wybitnie zdolnym
  • sposoby aktywnego wspierania rozwoju
  • praktyczne przykłady ćwiczeń

Szkolenie Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stanowi compendium wiedzy dotyczącej wspierania rozwoju dzieci z zaburzeniami oraz doskonale uzupełnia i rozwija treści dwóch pozostałych szkoleń z zakresu wspomagania rozwoju – „Multiobszarowe Wsparcie Rozwoju Dziecka” i „Autyzm w pigułce”.

Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to szkolenie dedykowane wszystkim osobom zainteresowanym efektywnym wspieraniem rozwoju dziecka, w tym rodzicom, nauczycielom i pedagogom. Dzięki niemu zyskasz aktualną, szeroką wiedzę oraz umiejętności pozwalające jeszcze lepiej rozwijać potencjał dzieci.

Dzięki udziałowi w szkoleniu zyskujesz:

  • certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności
  • sprawdzone wskazówki do pracy z dzieckiem z dysfunkcjami
  • szeroką wiedzę dotyczącą specjalnych potrzeb edukacyjnych
  • informacje o skutecznych metodach wspierania rozwoju

Zapisz się na szkolenie Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zyskaj szeroką, specjalistyczną wiedzę na temat wspierania rozwoju dziecka, dzięki której Twoja praca zyska nowy, głębszy wymiar.

Cena: 250 zł