Autyzm w pigułce

 

Dla kogo? Szkolenie Autyzm w pigułce kierowane jest w szczególności do nauczycieli, także będących w trakcie zdobywania awansu zawodowego, pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów, studentów tych kierunków, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych tematyką zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Czas trwania: 9:00 – 15:00 (8 godzin dydaktycznych)

Cena: 250 zł

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z charakterystyką zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz poznanie dostępnych metod pracy z dzieckiem, a także jego rodziną. W trakcie szkolenia kursanci dowiedzą się w jaki sposób prawidłowo kierować procesem diagnostycznym oraz dostosować odpowiedni plan terapeutyczny dla dziecka.

Forma szkolenia: wykład

Program szkolenia:

1. Część teoretyczna:

 • Charakterystyka zaburzeń ze spektrum autyzmu – klasyfikacja ICD, etiologia
 • Autyzm a zespół Aspergera
 • Zapoznanie z głównymi metodami terapii
 • Omówienie metod terapii wspierających
 • Omówienie procesu diagnostycznego – gdzie udać się po pomoc, niezbędna dokumentacja
 • Autyzm – zaburzenie całej rodziny
 • Motywacja dziecka z autyzmem
 • Tworzenie systemów motywacyjnych
 • Zachowania trudne
 • Agresja i autoagresja
 • Sposoby redukcji zachowań trudnych
 • Omówienie występowania stymulacji i fiksacji
 • Tworzenie IPET oraz niezbędnej dokumentacji

2. Panel dyskusyjny

W cenie szkolenia:

 • 8 godzin dydaktycznych szkolenia
 • materiały szkoleniowe – skrypty
 • słodki poczęstunek w trakcie przerwy
 • certyfikat poświadczający ukończenie szkolenie

Zapłać online

Wybierz szkolenie