Multiobszarowe Wsparcie Rozwoju Dziecka

Dla kogo? Szkolenie kierowane jest w szczególności do nauczycieli, także będących w trakcie zdobywania awansu zawodowego, pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów, studentów tych kierunków, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych tematyką wspomagania rozwoju dziecka.

Czas trwania: 9:00 – 15:00 (8 godzin dydaktycznych)

Cena: 350 zł

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu zapoznanie specjalistów z metodami różnorodnych terapii wspierających rozwój dziecka oraz dopasowywanie odpowiednich oddziaływań terapeutycznych indywidualnie do każdego podopiecznego. Uczestnicy zapoznają się z głównymi założeniami psychologii rozwojowej dziecka, poznają między innymi użytkowe elementy Integracji Sensorycznej, Terapii Ręki, Stymulacji Polisensorycznej. Podczas zajęć kursanci przygotowują samodzielnie pomoce dydaktyczne do wykorzystania w późniejszej pracy zawodowej w oparciu o poznane zagadnienia teoretyczne.

Forma szkolenia: wykładowo – warsztatowa

Program szkolenia:

1. Część teoretyczna

 • Kamienie milowe rozwoju psychomotorycznego dziecka
 • Omówienie zjawiska rozwoju
 • Wprowadzenie do Terapii Ręki
 • Terapia Pedagogiczna
 • Podstawowe zagadnienia z zakresu Integracji Sensorycznej
 • Stymulacja Polisensoryczna w aspekcie praktycznym

2. Część praktyczna

 • Prezentacja pomocy dydaktycznych
 • Tworzenie własnego warsztatu pracy w oparciu o poznane metody
 • Nauka poprzez zabawę – doświadczanie oddziaływań wybranych metod wspierania rozwoju

3. Panel dyskusyjny

W cenie szkolenia:

 • 8 godzin dydaktycznych szkolenia
 • materiały szkoleniowe – skrypty
 • przybory do przygotowania własnych pomocy dydaktycznych, które uczestnik zabiera ze sobą
 • słodki poczęstunek w trakcie przerwy
 • certyfikat poświadczający ukończenie szkolenie

Zapisy: Zapisy prosimy dokonywać za pośrednictwem krótkiego formularza rejestracyjnego.

Zapłać online

Wybierz szkolenie