Zarządzanie zmianą w organizacji

Dzisiejszy niestabilny i niepewny rynek wymaga zdolności do adaptacji i zmiany stylu przywództwa. Dyrektorzy i bezpośrednio im raportujący menedżerowie na różnych poziomach odgrywają kluczową rolę w kierowaniu zmianami. Podczas wszystkich działań związanych z reorganizacją niezbędne jest zwrócenie uwagi na psychologiczne zrozumienie procesu zmiany, na komunikację, relacje międzyludzkie oraz sposób przekazywania i wymianę informacji. 

Czas trwania: 2 sesje po 2 godzinny lub jedna sesja 4 godzinna

Poziom doświadczenia uczestników: niski do średniego

Zakres coachingu: coaching odbywa się podczas ćwiczeń grupowych

Przeznaczony dla: dyrektorów, kierowników, menedżerów, liderów

To interaktywne seminarium internetowe pozwoli Ci na zrozumienie i wgląd w:

 • Przygotowanie się do zarządzania ludźmi (oraz sobą) w procesie zmian
 • Przystąpienie do projektu zmiany
 • Stworzenie dynamiki działań związanych z projektem zmiany w organizacji
 • Przewidywanie, uprzedzanie i minimalizowanie źródeł konfliktu
 • Zaangażowanie każdego w podjęte działania
 • Przyspieszenie i ułatwienie wdrożenia nowych narzędzi i metod
 • Zróżnicowane zachowania pracowników poprzez krzywą zmian
 • Umiejętność adaptacji w czasach zmian
 • Rozwiązanie problemu związanego z niepewnością pracy

Szkolenie „szyte na miarę”: podczas procesu nauczania, prowadzący modyfikuje szkolenie tak, aby spełnić specyficzne potrzeby danej firmy i każdej osoby uczestniczącej w szkoleniu.

Wzmocnienie umiejętności: po szkoleniu uczestnicy mają dostęp do pomocy i narzędzi, które pomogą im zastosować zdobytą wiedzę w sytuacjach, które napotykają poza wirtualną salą szkoleniową.

Uczestnicy szkolenia Zarządzanie zmianą w organizacji zyskują:

 • certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności
 • niezbędną wiedzę umożliwiającą wdrażanie zmian w firmie
 • aktualne informacje na temat najnowszych trendów
 • nowe doświadczenia i umiejętności

Szkolenie odbywa się online (na żywo) po wcześniejszym ustaleniu terminu i szczegółowego programu.

Jesteś zainteresowany szkoleniem? Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas wypełniając poniższy formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomość akceptujesz dokument RODO.