Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO)

 Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) RODO – informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma IWR – Instytut Wspierania Rozwoju Agnieszka Okulska z siedzibą
w Bydgoszczy, NIP: 8792711725.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

2.1. prezentowania Państwu naszych usług i produktów.

2.2. w przypadku podjęcia współpracy do sporządzenia umowy i innych dokumentów koniecznych do odbycia szkolenia w tym certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu.

2.3. dostarczenia Państwu informacji w ramach usługi Newsletter.

2.4. pliki cookies (tzw. ciasteczka).

3. Prawo do wniesienia sprzeciwu.

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku prosimy o przesłanie prośby o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych na adres e-mail: biuro@iwr.edu.pl

4. Okres przechowywania danych.

Państwa dane są przechowywane:

4.1. do czasu realizacji zlecenia tj. do czasu ukończenia szkolenia lub innej formy współpracy.

4.2. dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

5. Mają Państwo prawo do:

5.1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

5.2. przenoszenia danych;

5.3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5.4. sprostowania (poprawiania) swoich danych;

5.5. usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

5.6. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Informacja o dobrowolności podania danych.

Podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny jednak istnieją sytuacje, gdzie podanie danych jest niezbędne do realizacji naszych usług lub dostarczenie Państwu naszych produktów.