Regulamin E-szkolenia

I. Definicje

 1. Sprzedawca – IWR – Instytut Wspierania Rozwoju Agnieszka Okulska z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Ogińskiego 2, NIP: 8792711725.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której przepisy nadają osobowość prawną, składająca Zamówienie lub będąca bezpośrednio albo pośrednio zainteresowana Zamówieniem Produktu dostępnego na Stronie internetowej, dostarczonego według zasad niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin – niniejszy dokument opisujący warunki, składania Zamówienia, zakupu i dostarczania Produktu.
 4. Produkt – szkolenie w formie nagrania audio lub video.
 5. Strona internetowa – witryna internetowa, dostępna pod adresem https://iwr.edu.pl/e-szkolenia, dzięki której Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia i zakup Produktu.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, podczas którego Klient składa chęć zakupu Produktu.
 7. Partner – osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne pomagające Sprzedawcy pośrednio lub bezpośrednio w dostarczaniu Produktu.
II. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin został stworzony aby uregulować kwestie związane z dostarczeniem Produktu i ściśle określa korzystanie z niego oraz Strony internetowej.
 2. Regulamin jest zgodny z art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Właścicielem Strony internetowej jest Sprzedawca.
 4. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby treści umieszczone na Stronie internetowej, w szczególności informacje o Produktach były aktualne i dostarczane 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 5. Sprzedawca oświadcza, że przygotował Produkty w taki sposób, aby Klient był w stanie odtworzyć nagranie Produktu korzystając z popularnych i darmowych technologii.
III. Złożenie Zamówienia
 1. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez Stronę internetową udostępnioną przez Sprzedającego.
 2. Aby złożyć Zamówienie należy wybrać Produkt z listy dostępnej na Stronie internetowej oraz zapłacić za niego za pomocą przelewu tradycyjnego lub za pomocą przelewu, który realizowany jest dzięki usługom Partnerów z poziomu Strony internetowej Sprzedawcy (PayU, Pay Pal).
 3. Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o dokonanej płatności oraz podać nazwę wybranego Produktu e-mailowo, poprzez dedykowany formularz kontaktowy dostępny na Stronie internetowej lub wysyłając wiadomość prywatną za pomocą strony Facebook Sprzedawcy. Adres e-mail oraz strona Facebook Sprzedawcy dostępne są pod adresem https://iwr.edu.pl/#kontakt
 4. Zamówienie może być składane wielokrotnie na każdy Produkt.
IV. Dostarczenie Produktu
 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony produkt po zaksięgowaniu wpłaty, w przeciągu 24 godzin w dni robocze Sprzedawcy (od poniedziałku do piątku).
 2. Zamówienia składane w soboty i niedzielę oraz inne dni wolne od pracy między innymi Święta, będą realizowane w przeciągu 24 godzin licząc pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym od pracy.
 3. Dostawa Produktu będzie realizowana za pomocą środków elektronicznych tzn. poprzez wysłanie linku do serwisu, na którym umieszczony jest Produkt. Dopuszczalne środki elektroniczne umożliwiające dostarczenie produktu to adres e-mail Klienta. W szczególnych przypadkach Sprzedawca może wykorzystać wysłanie wiadomości prywatnej za pomocą Facebook. Sposób dostawy Produktu jest każdorazowo konsultowany z Klientem.
 4. Link zawierający Produkt będzie aktywny dla klienta przez 72 godziny licząc od momentu przesłania go przez Sprzedawcę. Po tym czasie Sprzedawca dezaktywuje dostęp do Produktu dla Klienta.
 5. Przy zamówieniu Produktu  z Certyfikatem należy odpowiedzieć na pytanie sprawdzające nabytą wiedzę, które Sprzedawca prześle 72 godziny po udostępnieniu Produktu. Klient nie ma limitu czasowego na odpowiedź. Sprzedawca zobowiązuje się do wysłania certyfikatu w terminie do 14 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania odpowiedzi na pytania sprawdzające nabytą wiedzę przez Klienta.
 V. Warunki korzystania z Produktu
 1. Właścicielem Produktu jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przekaże Klientowi niezbędne informacje umożliwiające korzystanie z Produktu.
 3. Sprzedawca dopuszcza i umożliwia skopiowanie Produktu na wszystkie urządzenia Klienta takie jak komputer/laptop, telefon/smartfon, tablet i inne urządzenia Klienta umożliwiające korzystanie z Produktu w czasie 72 godzin licząc od momentu przesłania linku z Produktem do Klienta przez sprzedawcę.
 4. Klient zobowiązuje się do nie udostępniania Produktu osobom trzecim. W szczególności surowo zabronione jest: przesyłanie linku innym osobom nie będącym Klientami, umieszczanie nagrania produktu na stronach internetowych, forach, grupach, mediach społecznościowych i innych miejscach w Internecie nie związanych ze Sprzedawcą, kopiowanie Produktu na inne urządzenia oraz wszelkie inne działania umożliwiające korzystanie z Produktu przez osoby trzecie.
 5. Sprzedawca zabrania odsprzedaży Produktu oraz innych czynności zarobkowych i komercyjnych dotyczących Produktu przez Klienta i inne osoby nie związane z Klientem i Sprzedawcą.
 6. Nieprawidłowe korzystanie z Produktu opisane w pkt. 4 i 5 będą wychwytywane i skutkować będą wszczęciem postępowania karnego.
 7. Jeżeli Klient napotka na jakiekolwiek sytuacje uniemożliwiające korzystanie z Produktu zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę. W takiej sytuacji Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby zapewnić Klientowi korzystanie z Produktu.