Coś jest nie w porządku… - z wizytą u psychologa dziecięcego

Życie w dzisiejszych czasach jest trudne. Zdarza się, że stres, zmęczenie, wymagania czy problemy dnia codziennego odciskają się piętnem na samopoczuciu. Choć dzieciństwo powinno być okresem beztroski – niestety nie zawsze tak jest.

 

Już nie daję rady! Mam dość!

Dzieci coraz częściej borykają się z problemami natury psychologicznej, z którymi rodzic nie jest w stanie poradzić sobie w domowym zaciszu. Do gabinetu psychologicznego młodzi pacjenci często zgłaszają się z:

·       Trudnościami w nawiązywaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami

·       Obniżonym nastrojem

·       Lękami

·       Problemami adaptacyjnymi – trudno im dostosować się do nowej sytuacji związanej np. z rozwodem rodziców, zmianą szkoły lub śmiercią bliskiej osoby

·       Niewłaściwą ekspresją emocji – często złości

·       Nadpobudliwością ruchową

·       Trudnościami z koncentracją uwagi

Zdarza się, że inicjatorami spotkań z psychologiem są dzieci, jednak znacznie częściej potrzeba konsultacji w wypływa od rodzica lub jest sugerowana przez nauczycieli.

Jak przygotować się do wizyty u psychologa dziecięcego?

ü  Zbierz lub  zapisz na kartce obserwacje dziecka dotyczące niepokojących Cię zachowań.

ü  Weź ze sobą  istotną dokumentację dziecka – opinie ze szkoły/przedszkola, orzeczenia z poradni.

ü  Przygotuj podstawowe dane dziecka takie jak PESEL, data urodzenia, adres, telefon kontaktowy do opiekuna – będą one potrzebne do założenia karty.

ü  Nie strasz dziecka wizytą u psychologa – to nie jest kara za złe zachowanie. Psycholog jest po to, żeby pomóc poczuć się lepiej.

Jak wygląda spotkanie z psychologiem?

Na pierwsze spotkanie przyjdź bez dziecka. Psycholog przeprowadzi szczegółowy wywiad dotyczący dziecka i tego, co Cię niepokoi. Pamiętaj, że nie wszystkie informacje przeznaczone są dla uszu dziecka, dlatego lepiej, żeby tym razem zostało w domu. Kolejne spotkania będą odbywać się już z dzieckiem. Rodzic, poza wyjątkowymi przypadkami czeka poza gabinetem. Dzięki takiemu rozwiązaniu dziecko czuje się bardziej swobodnie i ma możliwość podzielenia się informacjami, o których nie chce wspominać opiekunowi. Zdarza się, że psycholog mimo, iż sprawa dotyczy dziecka, pracuje głównie
z rodzicami. Niektóre sytuacje wymagają wsparcia rodzica i nauczenia go sposobów radzenia sobie z zachowaniami dziecka. Spotkania z dzieckiem wyglądają inaczej niż rozmowa
z dorosłym. Podczas wizyty psycholog postara się nawiązać dobrą, bezpieczną i pełną zaufania atmosferę, w której dziecko poczuje się swobodnie. Możliwe, że zaproponuje małemu pacjentowi rysowanie, wspólne gry i zabawy, podczas których poruszy istotne terapeutycznie tematy. Współpraca jest ważna. Dzięki zrozumieniu istoty problemu
i wsparciu rodziny dziecko ma szansę uporać się trudnościami.

Nie warto odkładać wizyty u specjalisty „na później”. Niestety problemy nie rozwiążą się same, a brak reakcji ze strony otoczenia może je dodatkowo pogłębić. Zdrowie psychiczne dzieci jest wyjątkowo delikatną materią, która wymaga szczególnej troski.

 

mgr Agnieszka Okulska

Psycholog dziecięcy