Prowadzenie efektywnych wirtualnych spotkań

Szkolenie online-owe z zakresu prowadzenia wirtualnych spotkań ma zapewnić uczestnikom umiejętności i narzędzia niezbędne do prowadzenia skutecznych spotkań. Podczas tego szkolenia  uczestnicy poznają zasady prowadzenia ustrukturyzowanej rozmowy dla sukcesu swoich przyszłych wirtualnych spotkań.

Czas trwania: 2 godzinny

Maksymalna ilość osób: 12

Zakres coachingu: coaching odbywa się podczas ćwiczeń grupowych

Przeznaczony dla: osób, mających małe doświadczenie w prowadzeniu wirtualnych spotkań.

Uczestnicy szkolenia w zakresie prowadzenia efektywnych wirtualnych spotkań nauczą się: 

 • angażować uczestników spotkania w rozmowę
 • budować klimat, atmosferę ułatwiającą otwartość i wymianę pomysłów
 • adaptować swój styl prowadzenia spotkania uwzględniając doświadczenie uczestników
 • wyrażać się przekonująco
 • organizować spotkanie przy pomocy prostej strategii komunikacyjnej, aby uczestnicy rozumieli: cel spotkania, kierunek, konteks
 • tworzyć warunki do owocnej wymiany pomysłów i ułatwiać interakcję
 • pewnie odpowiadać na pytania
 • sprawnie realizować założone cele spotkania

Szkolenie „szyte na miarę”: podczas procesu nauczania, prowadzący modyfikuje szkolenie tak, aby spełnić specyficzne potrzeby danej firmy i każdej osoby uczestniczącej w szkoleniu.

Wzmocnienie umiejętności: po szkoleniu uczestnicy mają dostęp do pomocy i narzędzi, które pomogą im zastosować zdobytą wiedzę w sytuacjach, które napotykają poza wirtualną salą szkoleniową.

Uczestnicy szkolenia Prowadzenie efektywnych wirtualnych spotkań zyskują:

 • certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności
 • niezbędną wiedzę umożliwiającą prowadzenie efektywnych spotkań online
 • aktualne informacje na temat najnowszych trendów
 • nowe doświadczenia i umiejętności

Szkolenie odbywa się online (na żywo) po wcześniejszym ustaleniu terminu i szczegółowego programu.

Jesteś zainteresowany szkoleniem? Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas wypełniając poniższy formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomość akceptujesz dokument RODO.