IWR Terapia

IWR Terapia powstała, by móc dzielić się wiedzą z zakresu pedagogiki i psychologii. Nasze szkolenia bazują przede wszystkim na wiedzy praktycznej, mającej odzwierciedlenie w rzeczywistej pracy z dzieckiem.

Kadra IWR to doświadczeni praktycy, na co dzień zajmujący się terapią i holistycznym wspieraniem rozwoju dziecka, a także pracą z rodzinami. Wierzymy bowiem, że dziecko nie jest odrębnym elementem, a częścią systemu, w którym funkcjonuje. Dlatego właśnie w swojej pracy opieką obejmujemy całe najbliższe środowisko dziecka, by zapewnić mu optymalne warunki do rozwoju.

Nasze szkolenia skierowane są głównie do nauczycieli, także będących w trakcie zdobywania awansu zawodowego, pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów, studentów tych kierunków, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych tematyką wspomagania rozwoju dziecka.

Mamy możliwość organizacji szkoleń zamkniętych w Państwa placówkach, dostosowując tematykę do bieżących potrzeb.

Szkolenia prowadzone przez IWR – Instytut Wspierania Rozwoju są respektowane jako doskonalenie zawodowe w ramach zdobywania awansu nauczycielskiego.